Asset 1vhl

Youth & Future

Prin acest proiect, dorim sa ne continuam misiunea deja asumata in calitate de persoane fizice de a contribui la solutionarea vechii si dificilei problematici a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Misiunea intreprinderii sociale este ca - prin activitatea generatoare de profit - sa fie sustinute activitatile sociale propuse.

Scopul afacerii

este de a oferi un set de servicii specializate de evaluare, pregatire si mentorare si de a oferi - prin utilizarea a cel putin 90% din profitul realizat - masa calda pentru un numar de minim 15 copii de etnie roma care se confrunta cu situatii sociale sau financiare nefavorabile pe fiecare zi de scoala, motivandu-le astfel sa isi continue studiile. Imbunatatirea situatiei educationale a romilor este un test critic pentru capacitatea UE de a realiza progrese in cee ce priveste incluziunea tuturor grupurilor extrem de marginalizate si excluse social. De asemenea, ar fi o contributie importanta la strategia 2020 a Europei, de faurire a unei cai noi de crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, implicandu-ne astfel intr-o strategie care stabileste obiective ambitioase pentru educatie, precum scaderea sub 10% a ratei persoanelor care parasesc timpuriu scoala. Conform unui studiu al Fundatiei Roma Education Fund in.

100

de scoli

1600

de elevi

19,7%

ponderea elevilor care abandoneaza scoala

1 din 14

au abandonat scoala dintre elevii ne-romi (aproximativ)

1 din 3

au abandonat scoala dintre elevilor romi (aproximativ)

>80%

dintre elevii care au abandonat scoala, sunt romi.

Conform initiatorilor studiului, abandonul scolar se explica prin suportul financiar redus, existenta unui mediu scolar neprietenos si prin apartenenta la un grup vulnerabil (copii cu un singur parinte, venituri reduse, etc).

„Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

- link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: “Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro” (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Apelul pentru proiecte: POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Titlul proiectului: ,, Social Economy Start Up – Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale auto – sustenabile” Contract: POCU/449/4/16/128449

Fiind prima societate din tara care ofera servicii specifice in aceasta complexitate, pe termen lung asociatul unic isi doreste implementarea acestui concept inovativ si unic in mai multe locatii, in cadrul unui sistem semi-formal de franciza, gratuit, prin care, metoda de lucru privind serviciile complexe formate din evaluarea, mentoratul si pregatirea profesionala a tinerilor, sa fie predata, asigurand raspandirea si utilizarea know-how-ului la nivel national. Din punct de vedere social, asociatul unic al societatii are in vedere o dezvoltare similara: pornind de la asigurarea serviciilor de masa calda pentru copii de etnie roma din familii cu risc – in vederea motivarii lor de a participa la ore, implicit in vederea reducerii numarului de abandon scolar, si de la asigurarea unor servicii de tip after-school pentru aceleasi copii, se doreste cresterea gradului de implicare sociala: prin asigurarea unor servicii medicale de baza (de preventie si de interventie, dupa caz), prin asigurarea serviciilor de stomatologie (servicii de baza), asistenta sociala (evaluarea nevoilor sociale ale familiilor cu risc, implicarea sistematica in acoperirea acestora), asistenta psihologica si religioasa ecumenica.

In context

economicprestam servicii cu caracter inovativ pe piata nationala, acestea fiind menite sa genereze profit. Cu toate ca in Romania, acest tip de business este inovativ, in tarile vest- Europene evaluarea, formarea si mentoratul tineretului se practica deja de mult timp, succesul fiind vizibil. Tara in care aceste servicii sunt deja conectate strans si cu sistemul de invatamant, este Finlanda, tara in care asociatul unic a dobandit know-how-ul pe care urmeaza sa il implementeaza. Zona geografica, pe care se va intinde afacere pe termen mediu si lung este cea nationala.

  • servesc interesului comunității (obiective sociale, societale și de mediu) și nu urmăresc maximizarea profitului;
  • au un caracter inovator, prin natura bunurilor și serviciilor pe care le oferă și prin metodele de organizare și producție pe care le utilizează;
  • angajează membrii cei mai dezavantajați ai societății (persoane excluse social), promovând astfel coeziunea socială, ocuparea forței de muncă și reducerea inegalităților.

Probleme sociale

Conform unui studiu al Fundatiei Roma Education Fund in 100 de scoli, pe un esantion de 1600 de elevi, ponderea elevilor care abandoneaza scoala este de 19,7%. Dintre elevii ne-romi aproximativ unul din 14, cand din cadrul elevilor romi aproape unul din 3 au abandonat scoala. Deci, dintre elevii care au abandonat scoala, peste 80% sunt romi. Conform initiatorilor studiului, abandonul scolar se explica prin suportul financiar redus, existenta unui mediu scolar neprietenos si prin apartenenta la un grup vulnerabil (copii cu un singur parinte, venituri reduse, etc).

Solutii

Fiind prima societate din tara care ofera servicii specifice in aceasta complexitate, pe termen lung asociatul unic isi doreste implementarea acestui concept inovativ si unic in mai multe locatii, in cadrul unui sistem semi-formal de franciza, gratuit, prin care, metoda de lucru privind serviciile complexe formate din evaluarea, mentoratul si pregatirea profesionala a tinerilor, sa fie predata, asigurand raspandirea si utilizarea know-how-ului la nivel national. Din punct de vedere social, asociatul unic al societatii are in vedere o dezvoltare similara: pornind de la asigurarea serviciilor de masa calda pentru copii de etnie roma din familii cu risc – in vederea motivarii lor de a participa la ore, implicit in vederea reducerii numarului de abandon scolar, si de la asigurarea unor servicii de tip after-school pentru aceleasi copii, se doreste cresterea gradului de implicare sociala: prin asigurarea unor servicii medicale de baza (de preventie si de interventie, dupa caz), prin asigurarea serviciilor de stomatologie (servicii de baza), asistenta sociala (evaluarea nevoilor sociale ale familiilor cu risc, implicarea

Servicii

Economic

Consultanta in cariera pentru tineri Componenta economica se constituie din mai
multe aspecte. Din punct de vedere al serviciilor oferite, se intentioneaza dezvoltarea a 3 tipuri
de pachete:

Aceste servicii se vor dezvolta in incinta sediului societatii, dar si pe teren, cu precadere in mediul rural, unde nevoia serviciilor fata de acest gen este si mai mare. In vederea asigurarii acestor servicii, am angajat 5 persoane pe urmatoarele pozitii: administrator, psiholog, formator, economist si un functionar administrativ.

Social

Afterschool pentru elevi de etnie roma - Cum aduce schimbarea în comunitate?
Impactul social este major, însă acesta se va putea vedea în timp, deoarece copiii de azi vor fi viitorul de
mâine. Crearea unui mediu sănătos în care toți copiii au posibilitatea de a învăța și de a se dezvolta prin
practică, explorare și joacă, descoperirea de către fiecare copil a propriei identități și formarea unei
imagini pozitive de sine, sunt acțiuni ce vor contribui la dezvoltarea armonioasă a acestora. Modul cum
sunt educați aceștia va face diferența în viitor. Copiii sunt veriga care poate ajuta și la educarea
părinților. Noi, în cadrul programului „After School”, vom învăța copiii să gândească liber, să protejeze
mediul înconjurător, să respecte și să fie respectat.

• Masa calda pentru elevi de etnie roma
• Viziune: În următorii 10 ani ne propunem ca toți tinerii din centrele de plasament
din judetul Covasna, tinerii de etnie roma, persoanele cu dizabilități și alte persoane
aflate în situații vulnerabile, să fie consiliate și să obțină sprijin consistent pentru a-și
începe cariera, și/sau în a-și găsi un loc de muncă potrivit cu pregătirea, abilitățile și
dorințele lor.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Apelul pentru proiecte: POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Titlul proiectului: ,, Social Economy Start Up – Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale auto – sustenabile” Contract: POCU/449/4/16/128449